All Systems Operational
Administration ? Operational
Hosting Services ? Operational
Shopping ? Operational
Shoptet API ? Operational
Shoptet Pay ? Operational
Support ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
May 18, 2024

No incidents reported today.

May 17, 2024
Resolved - Traffic is stable, all system components are fully operational.

Provoz je stabilní, všechny části systému jsou plně funkční.

May 17, 13:21 CEST
Monitoring - A fix has been implemented, and the situation has stabilized. All system components are now fully operational. We continue to closely monitor the traffic.

Oprava byla nasazena a situace se stabilizovala. Všechny systémy jsou nyní plně funkční. Nadále pozorně monitorujeme provoz systému.

May 17, 13:07 CEST
Update - The performance issue is also affecting the display of images, and some e-shops may experience slower overall response times.

Problém s výkonem ovlivňuje také zobrazování obrázků a na některých e-shopech může docházet k celkově pomalejšímu načítání obsahu.

May 17, 12:33 CEST
Update - Performance issues persist. We are actively working to resolve the issue.

Problémy s výkonem přetrvávají. Intenzivně pracujeme na jejich odstranění.

May 17, 12:16 CEST
Identified - We are currently experiencing performance issues with Shoptet API and Shoptet Pay services. As a result, some services may be temporarily unavailable. Our team is working on resolving the issue.

Aktuálně registrujeme problémy s fungováním Shoptet API a služeb Shoptet Pay. Některé ze služeb mohou být dočasně nedostupné. Náš tým pracuje na vyřešení problému.

May 17, 11:19 CEST
May 16, 2024

No incidents reported.

May 15, 2024
Resolved - All e-shops hosted on the Silo 9 server were temporarily unavailable between 7:52 and 7:59. The issue has been fixed.

Všechny e-shopy umístěné na serveru Silo 9 byly dočasně nedostupné mezi 7:52 a 7:59. Problém byl opraven.

May 15, 08:00 CEST
May 14, 2024

No incidents reported.

May 13, 2024

No incidents reported.

May 12, 2024

No incidents reported.

May 11, 2024

No incidents reported.

May 10, 2024

No incidents reported.

May 9, 2024

No incidents reported.

May 8, 2024

No incidents reported.

May 7, 2024
Resolved - The issue has been fixed.

Problém byl opraven.

May 7, 17:45 CEST
Identified - Server Silo 2 is currently suffering partial outage. We are working on fixing the issue.

Server Silo 2 je aktuálně částečně nedostupný. Pracujeme na opravě problému.

May 7, 17:43 CEST
Resolved - Between approximately 17:17 and 17:40, we've registered a complete outage of all e-shops and services. The issue has been fixed and all impacted system components are fully operational.

Přibližně mezi 17:17 a 17:40 došlo ke kompletnímu výpadku všech e-shopů a služeb. Problém byl opraven a všechny zasažené části systému jsou plně funkční.

May 7, 17:40 CEST
Investigating - All e-shops hosted at our platform are currently unavailable due to an unidentified issue. We are actively investigating to determine the cause.

Všechny e-shopy umístěné na naší platformě jsou aktuálně nedostupné z důvodu dosud neznámé příčiny. Situaci dále prověřujeme a zjišťujeme podrobnosti.

May 7, 17:27 CEST
Resolved - We've registered issues with loading the payment gateway approximately between 16:40-16:45. The cause of the issue was on the side of the gateway's provider.

Zaznamenali jsme problémy s načítáním platební brány přibližně mezi 16:40 a 16:45. Příčina problému byla na straně poskytovatele brány.

May 7, 17:05 CEST
Monitoring - We've registered issues with loading the payment gateway approximately between 16:40-16:45. The cause of the issue was on the side of the gateway's provider. We are monitoring the situation further.

Zaznamenali jsme problémy s načítáním platební brány přibližně mezi 16:40 a 16:45. Příčina problému byla na straně poskytovatele brány. Situaci nadále monitorujeme.

May 7, 16:53 CEST
Investigating - We are currently experiencing performance issues with Shoptet Pay services. As a result, some services may be temporarily unavailable. Our team is investigating the issue further.

Aktuálně registrujeme problémy s fungováním služeb Shoptet Pay. Některé ze služeb mohou být dočasně nedostupné. Situaci dále prověřujeme.

May 7, 16:44 CEST
May 6, 2024
Resolved - The cause of the issue has been resolved and all received transfer payments have been correctly paired. Please report any continuing problems to info@shoptet.cz.

---

Příčina problému byla opravena a veškeré přijaté platby převodem byly správně napárovány. Případné přetrvávající potíže nám prosím nahlašte na info@shoptet.cz.

May 6, 13:01 CEST
Identified - Due to an unexpected technical issue with connection to our bank, payments made by transfer for our invoiced services are currently not being paired. As a result, you may see reminders for overdue invoices. For clients who have previously received overdue notices, this may lead to an automatic block of access to the e-shop administration. If such a situation occurs in your store and you have already paid the invoice by transfer, please contact us immediately at info@shoptet.cz so that we can resolve the situation together.

We are working on fixing the cause of the payment matching issue. We apologize for any inconvenience.

---

Z důvodu nečekaného technického problému v propojení s naší bankou se aktuálně nepárují přijaté platby hrazené převodem za námi fakturované služby. Mohou se vám tak zobrazovat upomínky na faktury po splatnosti. U klientů, kteří již k faktuře obdrželi v minulosti upomínky po splatnosti, může dojít z tohoto důvodu k automatické blokaci přístupu do administrace obchodu. Pokud taková situace ve vašem obchodě nastane, a již jste nám fakturu převodem platili, prosíme vás, abyste nás neprodleně kontaktovali na info@shoptet.cz, abychom s vámi mohli situaci společně vyřešit.

Na opravě příčiny problému s párováním plateb pracujeme. Omlouváme se vám za případné komplikace.

May 6, 11:23 CEST
May 5, 2024

No incidents reported.

May 4, 2024

No incidents reported.