All Systems Operational
Administration ? Operational
Hosting Services ? Operational
Shopping ? Operational
Shoptet API ? Operational
Shoptet Pay ? Operational
Support ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Feb 22, 2024

No incidents reported today.

Feb 21, 2024

No incidents reported.

Feb 20, 2024
Resolved - The issue has been fixed and all systems are fully operational.

Problém byl opraven a všechny systémy jsou plně funkční.

Feb 20, 14:49 CET
Investigating - The Silo 7 server is currently experiencing performance issues. We are actively investigating the matter for further details.

Aktuálně registrujeme problémy s fungováním serveru Silo 7. Situaci dále prověřujeme a zjišťujeme podrobnosti.

Feb 20, 14:41 CET
Feb 19, 2024

No incidents reported.

Feb 18, 2024

No incidents reported.

Feb 17, 2024

No incidents reported.

Feb 16, 2024

No incidents reported.

Feb 15, 2024

No incidents reported.

Feb 14, 2024

No incidents reported.

Feb 13, 2024
Resolved - The issue has been fixed and impacted system components are fully operational.

Problém byl opraven a zasažené části systému jsou plně funkční.

Feb 13, 20:39 CET
Investigating - We are currently experiencing performance issues with Shoptet Pay services. As a result, some services may be temporarily unavailable. Our team is investigating the issue further.

Aktuálně registrujeme problémy s fungováním služeb Shoptet Pay. Některé ze služeb mohou být dočasně nedostupné. Situaci dále prověřujeme.

Feb 13, 20:29 CET
Feb 12, 2024

No incidents reported.

Feb 11, 2024

No incidents reported.

Feb 10, 2024

No incidents reported.

Feb 9, 2024

No incidents reported.

Feb 8, 2024
Resolved - The attack has been contained and situation has been stabilized. Nevertheless, we continue to monitor the situation closely.

Útok byl podchycen a situace byla stabilizována. Situaci každopádně nadále pozorně sledujeme.

Feb 8, 18:54 CET
Identified - Our platform is currently experiencing performance issues due to an ongoing DDoS attack. Unexpected problems may occur accross all e-shops. We are actively working containing the attack and to stabilize the situation.

Aktuálně registrujeme problémy s výkonem naší platformy z důvodu probíhajícího DDoS útoku. Napříč všemi e-shopy se mohou objevovat nečekané problémy. Aktivně pracujeme na odražení útoku a stabilizování situace.

Feb 8, 16:50 CET
Resolved - All impacted system components are fully operational.

Všechny zasažené části systému jsou plně funkční.

Feb 8, 11:44 CET
Monitoring - The attack has been contained and impacted system components are fully operational. We continue to monitor the situation closely.

Útok byl podchycen a zasažené části systému jsou plně funkční. Situaci nadále pozorně sledujeme.

Feb 8, 11:21 CET
Identified - Our platform is currently experiencing performance issues due to an ongoing DDoS attack. Unexpected problems may occur accross all e-shops. We are actively working to contain the attack and stabilize the situation.

Aktuálně registrujeme problémy s fungováním naší platformy z důvodu probíhajícího DDoS útoku. Napříč všemi e-shopy se mohou objevovat nečekané problémy. Aktivně pracujeme na odražení útoku a stabilizování situace.

Feb 8, 11:12 CET