All Systems Operational
Administration ? Operational
Hosting Services ? Operational
Shopping ? Operational
Shoptet API ? Operational
Shoptet Pay ? Operational
Support ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Apr 19, 2024

No incidents reported today.

Apr 18, 2024

No incidents reported.

Apr 17, 2024
Resolved - The issue has been fixed and impacted system components are fully operational.

Problém byl opraven a zasažené části systému jsou plně funkční.

Apr 17, 07:10 CEST
Update - The situation has been stabilized and impacted system components are operational, although in degraded state and some issues can occur. We continue to monitor the traffic closely.

Situace byla stabilizována a zasažené části systému jsou funkční, ovšem v omezeném stavu a mohou se objevovat problémy. Provoz nadále pozorně sledujeme.

Apr 17, 06:42 CEST
Monitoring - The situation has been stabilized and impacted system components are operational. We continue to monitor the traffic closely.

Situace byla stabilizována a zasažené části systému jsou funkční. Provoz nadále pozorně sledujeme.

Apr 17, 06:35 CEST
Identified - Due to an issue with database server, e-shop administration and Shoptet API Webhooks might be unavailable at this moment. We've identified the cause and are working on resolving the issue.

Z důvodu problému databázového serveru mohou být administrace e-shopů a Shoptet API Webhooky aktuálně nedostupné. Příčinu jsme identifikovali a pracujeme na nápravě.

Apr 17, 05:37 CEST
Apr 16, 2024

No incidents reported.

Apr 15, 2024

No incidents reported.

Apr 14, 2024

No incidents reported.

Apr 13, 2024

No incidents reported.

Apr 12, 2024

No incidents reported.

Apr 11, 2024
Resolved - The issue has been fixed and impacted system components are fully operational.

Problém byl opraven a zasažené části systému jsou plně funkční.

Apr 11, 06:40 CEST
Identified - Due to an issue with database server, e-shop administration, Shoptet API and Shoptet Pay might be unavailable at this moment. We've identified the cause and are working on resolving the issue.

Z důvodu problému databázového serveru jsou administrace e-shopů, Shoptet API a Shoptet Pay aktuálně nedostupné. Příčinu jsme identifikovali a pracujeme na nápravě.

Apr 11, 05:27 CEST
Apr 10, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Apr 10, 00:10 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Apr 10, 00:00 CEST
Scheduled - Dear clients,

on Wednesday, April 10, 2024, from 00:00 to 00:10, there will be a short planned outage of all Shoptet Pay systems. The reason for the outage is scheduled maintenance within the operational infrastructure to improve monitoring of security incidents.

Thank you for your understanding.

---

Vážení klienti,

ve středu 10. 4. 2024 od 00:00 do 00:10 proběhne krátký plánovaný výpadek všech systémů Shoptet Pay. Důvodem výpadku jsou plánované práce v rámci provozní infrastruktury za účelem zlepšení monitoringu bezpečnostních incidentů.

Děkujeme za pochopení.

Apr 9, 10:11 CEST
Apr 9, 2024

No incidents reported.

Apr 8, 2024

No incidents reported.

Apr 7, 2024

No incidents reported.

Apr 6, 2024

No incidents reported.

Apr 5, 2024

No incidents reported.